strona główna

PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2019/2020

Nelly Abong - przewodnicząca
Tadeusz Jan Wawrzyniak - zastępca przewodniczącej
Zofia Miler - zastępca przewodniczącej, skarbnik
członkowie prezydium:
Anna Maria Bartkowiak
Szymon Bocian

strona główna